Idź do
Drewniane wieże umożliwiają obserwacje przyrodnicze na podmokłych terenach. W większości są zlokalizowane na obrzeżach doliny i prowadzą do nich szlaki łącznikowe (znaki czarne). 

Lokalizacja wież jest następująca: 
 - Kurowo – na polu biwakowym,
 - Waniewo – 2 wieże na środku kładki oraz wieża gminna przy rzece,
 - Wólka Waniewska,
 - Uhowo – 2 wieże koło mostu na Narwi od strony Łap oraz na łąkach za wsią w kierunku miejscowości Bokiny,
 - Łapy Szołajdy – łąki nad rzeką,
 - Suraż na obrzeżu lasu w kierunku wsi Uhowo,
 - Topilec – wieża na brzegu przy lesie sosnowym (dostępna od strony rzeki),
 - Kolonia Topilec na polu biwakowym za wsią oraz Pańki.

Doskonałe punkty widokowe, szczególnie podczas wiosennych rozlewisk to przyczółki „zerwanego mostu”. Podczas spaceru groblą koło Kurowa możemy obserwować lasy porastający obszary bagienne, czyli olsy. Z przyczółka od strony Kruszewa jest dobry widok na pozostałości dawnej reduty obronnej „Koziołek” oraz założenie dworskie w Kurowie.

Polecamy również wizyty na wieżach widokowych w Kruszewie i najnowszej 
40 -metrowej w okolicach Uhowa.