Idź do

Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata jednodniowa

Opłata upoważnia do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego we wskazanym dniu. Bilet ważny tylko z kartą wędkarską. Bilet wraz z kartą wędkarską należy okazać podczas kontroli.
Cena zezwolenia - 15 zł.

Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata 3 dniowa

Opłata upoważnia do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego we wskazanych trzech dniach. Bilet ważny tylko z kartą wędkarską. Bilet wraz z kartą wędkarską należy okazać podczas kontroli.
Cena zezwolenia - 30 zł.

Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata miesięczna

Opłata upoważnia do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego we wskazanych dniach. Bilet ważny tylko z kartą wędkarską. Bilet wraz z kartą wędkarską należy okazać podczas kontroli.
Cena zezwolenia - 60 zł.

Udostępnianie Parku do wędkowania- opłata roczna

Opłata upoważnia do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w okresie wskazanym na wydanym zezwoleniu. Bilet ważny tylko z kartą wędkarską. Bilet wraz z kartą wędkarską należy okazać podczas kontroli.
Cena zezwolenia - 150 zł.