Idź do

Organizację wewnętrzną stanową następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego
Kurowo 10
tel. 663 103 109
Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Z-ca Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
Zespół ds. Ochrony Przyrody
Zespół ds. Ochrony Zasobów Parku
Straż Parku
Zespół ds. Finansowo – Księgowych
Sekcja ds. Administracji
Samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu


Ośrodek Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka"
Kurowo 12
tel. 505 906 567
Zespół ds. Nauki i Edukacji
Zespół ds. Udostępniania Parku


W Narwiańskim Parku Narodowym zatrudnionych jest 21 osób.