Idź do

Bezpieczeństwo na Kładce Waniewo-Śliwno

·          Pomosty są samoobsługowe. Podchodząc do przeprawy należy poszukać łańcucha przypiętego z jednej strony do podłoża kładki, z drugiej do pomostu. Przyciągnąć pomost do siebie i wsiąść na pokład. Następnie za pomocą łańcucha przypiętego od strony wody przeciągnąć pomost na drugi brzeg

·          W zależności od wielkości pomostu jednorazowo może znajdować się na nim 10 osób (850 kg) lub 5 osób (425 kg), należy zwracać uwagę na równomierne rozmieszczenie osób.

·          Prosimy o nieprzywiązywania pomostów pływających łańcuchami do kładki, uniemożliwia to skorzystanie z przeprawy przez inne osoby.

·          Dzieci mogą korzystać z przeprawy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

·          Przeprawiając się należy zamykać bramki bezpieczeństwa, płynąć powoli unikając zderzenia z kładką. Zabrania się wchodzenia na barierki i skakania do wody.

·          Liny nad barierkami pływających pomostów służą jedynie utrzymaniu pomostu pływającego na właściwym torze; nie należy ich dotykać. 
Przeprawiamy się za pomocą łańcuchów!

·          Poruszając się po kładce pamiętamy o zakazie wychodzenia poza barierki zabezpieczające oraz wchodzenia na ławki i poręcze.

·          Po kładce nie wolno jeździć rowerem, należy go prowadzić.

·          Prosimy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia elementów i niekorzystanie z nich w takim wypadku.

·          Prosimy o ostrożne poruszanie się po kładce po i w trakcie opadów, gdyż może być ślisko.

·          Ze względu na możliwość pożaru zabrania się używania wszystkich przedmiotów mogących zaprószyć ogień.

·          Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających ścieżka może być czasowo zamykana. 
Przed wizytą proszę zapoznać się z jej dostępnością!

·          W przypadku korzystania z nieczynnej ścieżki Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów.