Idź do

Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej Narwiańskiego Parku Narodowego

Pierwszym punktem jest projekcja krótkiego filmu na temat powstania doliny Narwi. Następnie odwiedzający przechodzą przez 9 stanowisk prezentujących makietę doliny, akwarium z rybami zamieszkującymi wody Narwi, dioramę przyrodniczą prezentującą przekrój doliny oraz związane z nią gatunki roślin i zwierząt. Prezentacja „Poranek nad Narwią” pokazuje co ciekawego można zobaczyć o świcie nad rzeką. Na ekspozycji można szerzej poznać świat bobrów i ważniejszych bezkręgowców. Diorama kulturowa porównuje użytkowanie doliny dawnej i obecnie. Na ekspozycji znajdują się kioski ze zdjęciami trójwymiarowymi, wirtualne lornetki oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

Grupy zorganizowane są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji terminu. 
Telefonicznie: 505 906 567 lub mailowo: rezerwacje@npn.pl.
Rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pracownika Parku.