Idź do

Oprowadzanie grup zorganizowanych na kładce Waniewo – Śliwno

Ścieżka przyrodnicza o długości 1,2 km z jednej strony doliny na drugą. Jej największą atrakcją są przeprawy za pomocą pływających pomostów. Po drodze zlokalizowane są dostrzegalnie ornitologiczne i wieża widokowa. Przejście całej trasy tam i z powrotem zajmuje około 1,5 – 2 godz.

Usługa dostępna wyłącznie od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Ilość osób na 1 przewodnika to 30. Park zapewnia maksymalnie 2 przewodników.

Ścieżka może być okresowo zamykana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu odwiedzających. Prosimy o sprawdzenie dostępności.

Zajęcia edukacyjne w terenie

(prowadzone od maja do października)

·         „Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami” (kl. 0 – III SP) zajęcia uwrażliwiające, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Drzewa” w parku (klasy IV - VI SP)
zajęcia z rozpoznawania wybranych gatunków, preferowany czas realizacji wrzesień – październik, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” (kl. VI– VIII SP, szkoła średnia)
zajęcia dotyczące rozpoznawania wybranych grup owadów, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Ptaki doliny Narwi” (kl. VI– VIII SP, szkoła średnia) 
obserwacje i rozpoznawanie wybranych grup ptaków w terenie, realizacja kwiecień – czerwiec, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Życie na łące” (kl. VI– VIII SP, szkoła średnia)
rozpoznawanie gatunków roślin łąkowych

Na zajęcia edukacyjne przyjmujemy grupy 15 – 20 osobowe w zależności od rodzaju zajęć

Zajęcia edukacyjne w OEP Młynarzówka

·         „Daj się wciągnąć” 
zajęcia na ekspozycji przyrodniczej na temat roślin i zwierząt spotykanych na terenach bagiennych (kl. 0 – III SP) czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         Narew „Tajemnica moc rzeki” (klasy 0 – III SP)

moduł 1 Zajęcia w Ośrodku na temat roli wody w przyrodzie i jej wpływu na bioróżnorodność, czas trwania ok. 1,5 godz.

moduł 2 spacer fragmentem Kładki wśród bagien, tworzenie makiety doliny Narwi czas trwania zajęć ok. 4 godz.

·         „Bocian biały” (kl. III – V)
zajęcia o życiu i ciekawostkach związanych z tym gatunkiem czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Ryby i ich przystosowane do życia w wodzie” (kl. IV – VI SP)
zajęcia przy akwarium w OEP Młynarzówka dotyczące budowy i rozpoznawania gatunków czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Mokradła cud natury” (kl. VI – VIII SP)

zajęcia w sali laboratoryjnej z wykorzystaniem mikroskopów dotyczące właściwości wody i gleby, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Ptaki doliny Narwi” (kl. VI – VIII SP)
zajęcia na temat specyfiki poszczególnych grup ptaków i ich cech charakterystycznych, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         „Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” (kl. VI– VIII SP, szkoła średnia)
zajęcia dotyczące wybranych grup owadów z wykorzystaniem obserwacji mikroskopowych, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

·         Zajęcia edukacyjne „CIEMna NOC” (kl. VI – VIII SP, szkoła średnia)
zajęcia o ćmach, czas trwania zajęć ok. 1 godz.

Udostępnienie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie


·         Ekspozycja przyrodnicza – projekcja filmu „Jak powstała Dolina Narwi”, 9 stanowisk interaktywnych dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych Narwiańskiego Parku Narodowego

·         Pracownia przyrodnicza ze stołami multimedialnymi i zabawami dla młodszych dzieci

·         Pracownia do prowadzenia zajęć edukacyjnych

·         Hall przeznaczony do prezentacji wystaw czasowych

·         Sala konferencyjna – organizacja warsztatów, szkoleń konferencji, projekcji filmów