Idź do
Dzierżawy i najem
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Unieważnienie przetargu
PDF - 407.62 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
10.05.2024 17:22:00
OGŁOSZENIE PRZETARG DZIERŻAWA 2024 ROK--2-sig
PDF - 543.36 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:54:24
Załącznik nr 1 do ogłoszenia i nr. 1 do umowy - wykaz nieruchomości
DOCX - 22.58 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:47:51
załącznik nr 2 do umowy - protokół zdawczo-odbiorczy.
DOC - 28.50 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:39
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - cena wywoławczai wadium za dany kompleks.
DOC - 45.50 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:52:22
Załącznik nr 3 do umowy sprawozdanie roczne wzór.
DOC - 43.00 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:44
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie oferenta i RODO.
DOCX - 18.44 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:47
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - formularz ofertowy - wzór.
DOC - 35.00 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:48
Załącznik nr 6 do ogłoszenia i nr. 4 do umowy - wymogi użytkowania nieruchomości.
DOC - 682.50 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:50
załącznik nr 6 i 7 do umowy - deklaracja wekslowa i weksel in blanko
DOCX - 17.30 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:51
Załącznik nr 8 do ogłoszenia o przetargu z dnia 19.04.2024r
DOCX - 71.76 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:48:53
Załącznik nr 9 - Mapy 01 zip
ZIP - 19.43 MB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:46:50
Załącznik nr 9 - Mapy 02 zip
ZIP - 18.25 MB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
19.04.2024 22:47:20
Zapytanie Ofertowe na Dzierżawę wypożyczalni kajaków i pola biwakowego w Kurowie 2024-03-26
Zał. nr 1 Mapka (archiwum - zip)
ZIP - 796.91 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
26.03.2024 18:31:00
Zał. nr 4 - RODO
DOCX - 16.45 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
26.03.2024 18:30:00
Zał nr 3 Projekt umowy
DOCX - 129.19 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
26.03.2024 18:27:00
Zał. nr 2 Formularz ofertowy na dzierżawę wypożyczalni kajaków i pola biwakowego w Kurowie.
DOCX - 119.57 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
26.03.2024 18:24:00
Ogłoszenie oferty na dzierżawę pola i kajaków
PDF - 1.00 MB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Karol Kowalewicz
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Czas publikacji:
26.03.2024 18:22:00
Zapytanie Ofertowe na Dzierżawę wypożyczalni kajaków i pola biwakowego w Kurowie
Zapytanie Ofertowe
PDF - 1.01 MB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Marta Tyborowska
Informację opublikował:
Marta Tyborowska
Czas publikacji:
04.03.2024 11:43:57
zał. 1. mapka poglądowa
PDF - 794.49 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Marta Tyborowska
Informację opublikował:
Marta Tyborowska
Czas publikacji:
04.03.2024 11:48:50
zał. 3. Projekt umowy
DOCX - 129.19 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Marta Tyborowska
Informację opublikował:
Marta Tyborowska
Czas publikacji:
04.03.2024 11:46:04
zał. 2. Formularz ofertowy
DOCX - 119.60 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Marta Tyborowska
Informację opublikował:
Marta Tyborowska
Czas publikacji:
04.03.2024 11:45:10
zał. 4. Klauzula Informacyjna
DOCX - 16.45 KB
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
Marta Tyborowska
Informację opublikował:
Marta Tyborowska
Czas publikacji:
04.03.2024 11:46:52
Liczba odwiedzin:
145
Podmiot udostępniający informację:
Narwiański Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Karol Kowalewicz
Data publikacji:
12.05.2024
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:14:58
Data ostatniej modyfikacji:
12.05.2024 17:23:15
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
12.05.2024 17:23:15
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
19.04.2024 22:58:03
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
19.04.2024 22:56:00
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
19.04.2024 22:55:47
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
19.04.2024 22:55:04
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
26.03.2024 22:38:03
Karol Kowalewicz - Edycja artykułu
04.03.2024 11:51:07
Marta Tyborowska - Edycja artykułu
22.11.2023 23:14:58
System - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020