Idź do

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Zespół dworsko – parkowy w Kurowie jako baza służb ochrony przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego

II. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRATRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

1. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.”

2. „Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 “Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 “Narwiańskie Bagna”

III. DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO PRZEZ LASY PAŃSTWOWE

1. „Wpływ zmian hydrologicznych i klimatycznych na wzrost drzew w Narwiańskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 50 lat”.

IV. POZOSTAŁE

1.“Dostępne parki przyrodnicze”.

“Dostępne parki przyrodnicze”.
Umowa nr 008-PP-2022-0

2. „Zwiększenie bioróżnorodności wokół OE Młynarzówka poprzez stworzenie siedlisk dla owadów zapylających.”

„Zwiększenie bioróżnorodności wokół OE Młynarzówka poprzez stworzenie siedlisk dla owadów zapylających.”
Umowa nr 5439/23/B-EE/EP-163/DEE

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Umowa dotacji 5439/23/B-EE/EP-163/DEE zawarta 19.09.2023 r. Przewidziany koszt realizacji przedsięwzięcia to 159 099,78 zł w tym dotacja ze środków NFOŚ i GW udostępnionych dla WFOŚiGW w Białymstoku wynosi 143 189,80 zł

W ramach realizacji zadania przewidziane jest zagospodarowanie zieleni na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, warsztaty, szkolenia i zajęcia w terenie, konkurs dla szkół oraz opracowanie wydawnictw. Przewidziano również działania w mediach społecznościowych, druk materiałów promocyjnych i ulotek.